HorecaBrains special: Download hier het vernieuwde excel rekensheet

procent-1

HorecaBrains Nieuws

Effect omzet maken op TVL verminderd

Effect omzet maken op TVL verminderd

In een van onze vorige nieuwsbrieven hebben wij aangegeven dat het verstandig is om voor jezelf goed te berekenen of het nu financieel handig is om wel of geen omzet te maken.

Met de oude regelingen was het mogelijk dat je in een lager TVL percentage beland indien je meer omzet maakte. Met de nieuwe regelingen krijgt iedereen, met 30% of meer omzetverlies, 85% van zijn SBI percentage TVL vergoed. 
Omzet maken heeft dus nu de voorkeur ten goede van de cashflow.

Wij hebben onze excel rekensheet aangepast naar de huidige regelingen.
Als je deze rustig en secuur invult kun je voor jezelf zien hoe je er voor staat in Q1 2021 en Q2 2021.

Aanpassingen steunpakket Q1 en Q2 2021
Op donderdag 21 januari heeft het kabinet nieuwe steunmaatregelen bekend gemaakt die gelden voor Q1 en Q2 van 2021. Wij hebben de belangrijkste punten uit deze steunmaatregelen hieronder geformuleerd.

TVL

Op 24 februari is er wederom een aanpassing gekomen op het plafond van de TVL Q1 2021 en Q2 2021.

Voor bedrijven tot 250 werknemers wordt de maximale vergoeding per kwartaal verhoogd van € 90.000 naar €550.000 (was € 330.000). Voor bedrijven met meer dan 250 werknemers bedraagt de maximale vergoeding € 600.000 (was €400.000).


De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie en voor Q2 100% van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies.

Minimale subsidiebedrag gaat van €750 naar €1500
TVL Q1 2021 heeft als omzet referentieperiode Q1 2019, TVL Q2 2021 heeft Q2 2019 als referentieperiode.
De HVA regeling, 2,8% van omzetverlies, is helaas komen te vervallen.
NOW
De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom.
De loonsomvrijstelling blijft 10 procent.
Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart 2021.
Starters
Regeling voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 zijn gestart.
Exacte regeling wordt nog bekend gemaakt.
Starters tussen 1 januari en 15 maart 2020 mogen tevens gebruik maken van TVL regeling Q1 2021. Referentieperiode is Q3 2020. Voor Q2 2021 geldt ook voor hen de speciale startersregeling.

Q1 TVL berekening

DOWNLOAD HIER DE EXCEL SHEET VOOR DE BEREKENING OMZET T.O.V. AANGEPASTE TEGEMOETKOMINGEN OVERHEID voor kwartaal 1. 

Q2 TVL berekening

Download hier de excel sheet voor de berekening omzet t.o.v. TVL Kwartaal 2.

 Uitleg rekensheet
Met de rekensheet kan de TVL/NOW teruggave worden berekend voor het 1ste en 2de kwartaal 2021. Let wel dat beide periodes apart moeten worden ingediend.

De percentages die worden gehanteerd en waarmee wordt doorgerekend, zijn de standaard branche percentages, deze kunnen ook zelf worden aangepast onderaan de sheet (zie uitleg percentage kosten aanpassen).

De Excel sheet bestaat uit 2 berekeningen, zodat je een degelijk inzicht hebt wat dit doet voor de aankomende maanden:

Kolommen B/C/D = 1 maand cijfers
Kolommen F/G/H = 3 maanden cijfers

Vul eerst zelf de volgende kolommen in, we hebben nu standaard cijfers ingevuld:

B3, C3 : Omzet food Januari 2019 & omzet food Januari 2021
B4, C4 : Omzet drank Januari 2019 & omzet drank Januari 2021

Je ziet nu de gehele sheet ingevuld, pas nu nog handmatig de volgende kolommen aan (mits van toepassing) :

Wij hebben in de berekening de NOW op 85% gezet. Je kunt dit zelf aanpassen indien de premies hoger zijn dan waar de overheid mee rekening houdt. Hiervoor verander je bij C23/D23 en G23/H23 de formule waarbij het getal 0,85 nu staat voor 85%. Dus mocht dit bijvoorbeeld in jouw geval 75% zijn wordt dit 0,75.

C11/D11 & G11/H11: Huisvestingskosten indien die zijn aangepast (bijvoorbeeld door kwijtschelding of huurprijsverlaging voor de komende maand(en), reken dit door op het gehele jaar
C18: Indien geen eigen vervoersdienst 12% provisie van de omzet

Percentages kosten aanpassen

Kijk nu naar de standaard percentages vanaf rij 35
Vul deze in naar de exacte percentages die op jouw bedrijf van toepassing zijn.
Rij B39 t/m 51 betreft percentages bij reguliere omzet voor Corona.
Rij E39 t/m 51 betreft percentages voor omzet tijdens Corona.
Rij H39 t/m 51 betreft percentages voor geen omzet tijdens Corona.
De Excel sheet berekent zelf dan de getallen.

B54 kun je het percentage opgeven dat bij jouw SBI code past. We hebben nu 25% ingevuld, de standaard voor cafés en restaurants.

Resultaat

Kolom D29 geeft het verschil aan in omzet t.o.v. geen omzet maken tijdens de corona periode gedurende 1 maanden.
Kolom H29 geeft het verschil aan in omzet t.o.v. geen omzet maken tijdens de corona periode gedurende 3 maanden.

Groene Stippen: De stippen geven aan of je wel of geen recht hebt op NOW (C/D/G/H 22) en TVL (C/D/G/H 21)

Kolom D/H 33 geeft aan wat het verschil in TVL is tussen wel of niet omzet maken. De TVL is onbelast dus belangrijk om dit in besluit mee te nemen.

Let op: deze berekening is een indicatie en kunnen geen rechten aan worden ontleend, het is puur voor eigen gebruik ten aanzien van het wel of geen omzet maken t.o.v. de NOW regeling tijdens deze crisis


Contactformulier

Via dit formulier kunt u een vraag stellen aan HorecaBrains. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie op uw aanvraag/opmerking.